clenove

Výhody pro členy

 • komora svým konáním stojí a zastupuje své členy a jedná ve jménu profese
 • komora pomáhá případně zastupuje své členy při kontrolách ČNB
 • nízké členské příspěvky 6000,-/rok (symbolická výše)
 • vyůčtování hospodaření je v členské sekci k dispozici
 • organizuje odborné semináře a konference
 • členem se může stát každý, kdo je v registru ČNB
 • informace o činosti, schůzkách a jednání s legislativními zástupci, poslanci atp. k dispozici na členském webu komory
 • nelíbí se Vám profesní prostředí zákony a legislativa? Budeme rádi, když se zapojíte do činnosti komory a budete poskytovat připomínky, návrhy atd. k současným i navrhovaným legislativním změnám či úpravám.
 • pravidelné setkávání členů
 • organizace právní ochrany prostřednictvím vyzkoušených a smluvních právních kanceláří
 • možnost využítí loga komory ve svých prezentačních materiálech
 • prezentace členu na webu včetně kontaktů v členské sekci

Členské příspěvky

 • jsou využívány výhradně na pokrytí činnosti Komory jako je vytvoření, provoz a správa webových stránek, hrazení nutných poplatků, uhrazení domény,
 • pokrývají náklady na členské schůze
 • pokrývají náklady na komunikaci jako je poštovné, tisk certifikátů pro členy atd.
 • pokrývají náklady na vnitřní a vnější komunikaci KPZ
 • Komora pojišťovacích zprostředkovatelů nabízí členství v unikátním seskupení profesionálů za bezkonkurenčně nejnižší poplatek na trhu
 • vyůčtování všech příjmů i výdajů je možné kontrolovat on-line prostřednictvím členského přístupu na webových stránkách
 • výše členského příspěvku 6000,- Kč/rok
 • při zahájení členství v průběhu roku, prorata 500,- Kč za měsíc.

Tuto symbolickou částku pro členský příspěvek jsme zvolili záměrně, jelikož si z činnosti pro Komoru pojišťovacích zprostředkovatelů nevyplácíme jakékoli finanční odměny. Zároveň nechceme odrazovat případné zájemce desetitisícovými ročními poplatky, které stejně neslouží ve prospěch členů.
Jelikož mezi naše společné cíle patří:

 1. hájit zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů,
 2. jednat se státními orgány na základě pověření od pojišťovacích zprostředkovatelů,
 3. zajišťovat profesní vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů,
 4. dbát na ochranu klienta,

tak potřebujeme i Vaší pomoc. Uvítáme členství každého z Vás, který má zájem být u zdroje informací, či má zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB a Ministerstva financí.

 • členové předsednictva a ani ostatní spolupracující členové za svoji činnost nepobírají žádnou odměnu ani si nehradí související provozní náklady např. cestovní náhrady atd.
 • naším cílem je početná co největší členská základna, která nám při jednání se státními orgány velice pomáhá prosazovat naše odborné návrhy a připomínky v rámci tvorby zákonů a celkového podnikatelského prostředí ve zprostředkování pojištění.
 • členem Komory pojišťovacích zprostředkovatelů se může stát každý pojišťovací zprostředkovatel, zapsaný v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, ať už podniká jako právnická nebo fyzická osoba.
 • V ČR sdružují pojišťovací zprostředkovatele další organizace. Pro vaše správné rozhodnutí vám navrhujeme prostudovat  nabídku i těchto sdružení a asociací.

 

Přihláška


Členské příspěvky činí 6.000,- Kč ročně.
(500 Kč měsíčně – při vstupu člena v dubnu činí členské příspěvky na první rok 4500Kč)

Tuto symbolickou částku pro členský příspěvek jsme zvolili záměrně, jelikož si z činnosti pro Komoru pojišťovacích zprostředkovatelů nevyplácíme jakékoli finanční odměny. Zároveň nechceme odrazovat případné zájemce desetitisícovými ročními poplatky, které stejně neslouží ve prospěch členů.
Jelikož mezi naše společné cíle patří:

 1. hájit zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů,
 2. jednat se státními orgány na základě pověření od pojišťovacích zprostředkovatelů,
 3. zajišťovat profesní vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů,
 4. dbát na ochranu klienta,

tak potřebujeme i Vaší pomoc. Uvítáme členství každého z Vás, který má zájem být u zdroje informací, či má zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB a ministerstva financí.

Nejbližší akce

Členi Komory pojišťovacích zprostředkovatelů mají 50% slevu na veškeré akce.

Účelem pořádaných akcí komory je informovat pojišťovací zprostředkovatele o novinkách a plánovaných změnách na pojišťovacím trhu. Školení i firemní akce jsou dostupná pro veškeré pojišťovací zprostředkovatele, jelikož máme zájem neustále rozšiřovat naši členskou základnu. Věříme, že po prvním společném setkání se k nám rádi přidáte a v lepším případě si rozhodnete i participovat na aktivní činnosti komory.