Členské příspěvky jsou využívány výhradně na pokrytí:

  • činnosti Komory jako je vytvoření, provoz a správa webových stránek, hrazení nutných poplatků, uhrazení domény,
  • nákladů na členské schůze,
  • nákladů na komunikaci jako je poštovné, tisk certifikátů pro členy atd.,
  • nákladů na vnitřní a vnější komunikaci KPZ.

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů nabízí členství v unikátním seskupení profesionálů za bezkonkurenčně nejnižší poplatek na trhu.

Vyúčtování všech příjmů a výdajů je možné kontrolovat on-line prostřednictvím členského přístupu na webových stránkách.

Roční členský příspěvek činí 6 000 Kč.
Při zahájení členství v průběhu roku, pro rata 500 Kč za měsíc.

Tuto symbolickou částku pro členský příspěvek jsme zvolili záměrně, jelikož si z činnosti pro Komoru pojišťovacích zprostředkovatelů nevyplácíme jakékoli finanční odměny. Zároveň nechceme odrazovat případné zájemce desetitisícovými ročními poplatky, které stejně neslouží ve prospěch členů. Jelikož mezi naše společné cíle patří:

  • hájit zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů,
  • jednat se státními orgány na základě pověření od pojišťovacích zprostředkovatelů,
  • zajišťovat profesní vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů,
  • dbát na ochranu klienta.

Proto potřebujeme i Vaší pomoc. Uvítáme členství každého z Vás, který má zájem být u zdroje informací, či má zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB a Ministerstva financí.

Členové předsednictva ani další spolupracující členové za svou činnost nepobírají žádnou odměnu ani si nehradí související provozní náklady např. cestovní náhrady atd.

Naším cílem je početná co největší členská základna, která nám při jednání se státními orgány velice pomáhá prosazovat naše odborné návrhy a připomínky v rámci tvorby zákonů a celkového podnikatelského prostředí ve zprostředkování pojištění.

Členem Komory pojišťovacích zprostředkovatelů se může stát každý pojišťovací zprostředkovatel, zapsaný v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, ať už podniká jako právnická nebo fyzická osoba.