Homepage

O KOMOŘE

MOTTO:
Jen početná a odborně způsobilá profesní komora vytvoří stabilní podnikatelské a profesní prostředí, kde za každým jedním členem stojí celá komora.

Školení k zákonu č. 170/2018 Sb. (o distribuci pojištění a zajištění)

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů připraví pro své členy sérii školení v souvislosti s přijatým zákonem. Školení proběhne jak v Čechách, tak i na Moravě. Cílem školení bude získat rozumné informace za rozumnou cenu. Termíny školení zveřejníme na těchto stránkách.

Komora hájí zájmy svých členů
Dodnes se pokusy o vybudování silné profesní komory spojovaly mnohdy s prosazováním vlastních zájmů některých členů. To je zcela nepřípustné. Komora slouží výhradně celé členské základně, hájí její zájmy. Nezastupitelnou funkcí je obrana svých členů, před mnohdy protizákonným jednáním ČNB, kterého se tato organizace dopouští při svých kontrolách.

Komora jedná se státními orgány na základě pověření od svých členů
Četné schůzky se zástupci ČNB, ministerstva financí a zástupci poslaneckých klubů nám již nyní potvrzují, že jen tato aktivita má na připravované novely a zákony vliv. Má-li se naše síla, se kterou požadujeme po státních orgánech úpravy v jimi navrhovaných zákonech, zvýšit, je nezbytné, abyste se Vy, kteří dosud stojíte mimo tuto komoru, zamysleli, zda i pro Vás nenastal čas dát jasně a hlasitě najevo, že bez podpory profesní komory není možné nenávratně měnit a ničit pojistný trh.

Komora dbá na ochranu klienta
Každý zprostředkovatel ví, že bez klientů může své podnikání ukončit. Komora proto jasně deklaruje, že zájmy klienta jsou nadřazeny nejen zájmům zprostředkovatele, ale především zájmu pojišťoven. Komora si je vědoma, že její členové stojí uprostřed dvou skupin s naprosto odlišnými zájmy. Zatímco pojišťovny chtějí zisk, mnohdy na úkor nedodržení smluvního závazku vyplývajícího z uzavřené pojistné smlouvy, tak klienti očekávají pojistné plnění.

Komora zajišťuje profesní vzdělávání svých členů
Jen vysoká odborná způsobilost jednotlivých členů tvořících členskou základnu je zárukou, že všechny zainteresované strany na pojistném trhu, budou zřetelně vnímat velkou morální a odbornou sílu komory. Finanční prostředky je nutno směřovat především do vzdělávání. Komoře nepřísluší plýtvat finančními prostředky na nesmyslné soutěže, které mimo jiné dokládají odklon od klienta k pojišťovně.

Jsme přesvědčeni, že vybudování silné profesní komory je možné. Záleží ovšem jen na Vás, zda se to podaří ještě před přijetím nového zákona, nebo poté, kdy dojde k významným změnám na pojistném trhu, který nyní bez nás zdatně moderují především pojišťovny.

SEZNAM ČLENŮ

K dnešnímu dni registrujeme 126 členů.

Schopnost Komory pojišťovacích zprostředkovatelů hájit zájmy svých členů a prosazovat společné zájmy při jednání s vládou a ČNB je přímo úměrná velikosti členské základny. Pokud nepatříte mezi společnosti, kterým je jedno, jakým směrem se bude trh pojišťovnictví ubírat a máte zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB, tak budeme vděční za rozšíření našich řad.
O výhodách pro členy se dočtete více ZDE.

Výhody pro členy

 • komora svým konáním stojí a zastupuje své členy a jedná ve jménu profese
 • komora pomáhá případně zastupuje své členy při kontrolách ČNB
 • nízké členské příspěvky 6.000,-/rok (symbolická výše)
 • vyůčtování hospodaření je v členské sekci k dispozici
 • organizuje odborné semináře a konference
 • členem se může stát každý, kdo je v registru ČNB
 • informace o činosti, schůzkách a jednání s legislativními zástupci, poslanci atp. k dispozici na členském webu komory
 • nelíbí se Vám profesní prostředí zákony a legislativa? Budeme rádi, když se zapojíte do činnosti komory a budete poskytovat připomínky, návrhy atd. k současným i navrhovaným legislativním změnám či úpravám.
 • pravidelné setkávání členů
 • organizace právní ochrany prostřednictvím vyzkoušených a smluvních právních kanceláří
 • možnost využítí loga komory ve svých prezentačních materiálech
 • prezentace členu na webu včetně kontaktů v členské sekci

Členské příspěvky

 • jsou využívány výhradně na pokrytí činnosti Komory jako je vytvoření, provoz a správa webových stránek, hrazení nutných poplatků, uhrazení domény,
 • pokrývají náklady na členské schůze
 • pokrývají náklady na komunikaci jako je poštovné, tisk certifikátů pro členy atd.
 • pokrývají náklady na vnitřní a vnější komunikaci KPZ
 • Komora pojišťovacích zprostředkovatelů nabízí členství v unikátním seskupení profesionálů za bezkonkurenčně nejnižší poplatek na trhu
 • vyůčtování všech příjmů i výdajů je možné kontrolovat on-line prostřednictvím členského přístupu na webových stránkách
 • výše členského příspěvku 6.000,- Kč/rok
 • při zahájení členství v průběhu roku, prorata 500,- Kč za měsíc.

Tuto symbolickou částku pro členský příspěvek jsme zvolili záměrně, jelikož si z činnosti pro Komoru pojišťovacích zprostředkovatelů nevyplácíme jakékoli finanční odměny. Zároveň nechceme odrazovat případné zájemce desetitisícovými ročními poplatky, které stejně neslouží ve prospěch členů.
Jelikož mezi naše společné cíle patří:

 1. hájit zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů,
 2. jednat se státními orgány na základě pověření od pojišťovacích zprostředkovatelů,
 3. zajišťovat profesní vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů,
 4. dbát na ochranu klienta,

tak potřebujeme i Vaší pomoc. Uvítáme členství každého z Vás, který má zájem být u zdroje informací, či má zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB a Ministerstva financí.

 • členové předsednictva a ani ostatní spolupracující členové za svoji činnost nepobírají žádnou odměnu ani si nehradí související provozní náklady např. cestovní náhrady atd.
 • naším cílem je početná co největší členská základna, která nám při jednání se státními orgány velice pomáhá prosazovat naše odborné návrhy a připomínky v rámci tvorby zákonů a celkového podnikatelského prostředí ve zprostředkování pojištění.
 • členem Komory pojišťovacích zprostředkovatelů se může stát každý pojišťovací zprostředkovatel, zapsaný v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, ať už podniká jako právnická nebo fyzická osoba.
 • V ČR sdružují pojišťovací zprostředkovatele další organizace. Pro vaše správné rozhodnutí vám navrhujeme prostudovat nabídku i těchto sdružení a asociací.

 

Přihláška


Členské příspěvky činí 6.000,- Kč ročně.
(500 Kč měsíčně – při vstupu člena v dubnu činí členské příspěvky na první rok 4.500 Kč)

Tuto symbolickou částku pro členský příspěvek jsme zvolili záměrně, jelikož si z činnosti pro Komoru pojišťovacích zprostředkovatelů nevyplácíme jakékoli finanční odměny. Zároveň nechceme odrazovat případné zájemce desetitisícovými ročními poplatky, které stejně neslouží ve prospěch členů.
Jelikož mezi naše společné cíle patří:

 1. hájit zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů,
 2. jednat se státními orgány na základě pověření od pojišťovacích zprostředkovatelů,
 3. zajišťovat profesní vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů,
 4. dbát na ochranu klienta,

tak potřebujeme i Vaší pomoc. Uvítáme členství každého z Vás, který má zájem být u zdroje informací, či má zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB a ministerstva financí.

Nejbližší akce

Členové Komory pojišťovacích zprostředkovatelů mají 50% slevu na veškeré akce.

Účelem pořádaných akcí komory je informovat pojišťovací zprostředkovatele o novinkách a plánovaných změnách na pojišťovacím trhu. Školení i firemní akce jsou dostupná pro veškeré pojišťovací zprostředkovatele, jelikož máme zájem neustále rozšiřovat naši členskou základnu. Věříme, že po prvním společném setkání se k nám rádi přidáte a v lepším případě si rozhodnete i participovat na aktivní činnosti komory.

Kontakty

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s.

Borská 2718/55
301 00 Plzeň
DS: 8zg6z8a

Předseda: Bohumír Vítovec, tel. 777 718 584, mail: vitovec@komorapz.cz