Naše motto:
Jen početná a odborně způsobilá profesní komora vytvoří stabilní podnikatelské a profesní prostředí, kde za každým jedním členem stojí celá komora.

Školení k zákonu č. 170/2018 Sb. (o distribuci pojištění a zajištění)

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů připraví pro své členy sérii školení v souvislosti s přijatým zákonem. Školení proběhne jak v Čechách, tak i na Moravě. Cílem školení bude získat rozumné informace za rozumnou cenu. Termíny školení zveřejníme na těchto stránkách.

Komora hájí zájmy svých členů
Dodnes se pokusy o vybudování silné profesní komory spojovaly mnohdy s prosazováním vlastních zájmů některých členů. To je zcela nepřípustné. Komora slouží výhradně celé členské základně, hájí její zájmy. Nezastupitelnou funkcí je obrana svých členů, před mnohdy protizákonným jednáním ČNB, kterého se tato organizace dopouští při svých kontrolách.

Komora jedná se státními orgány na základě pověření od svých členů
Četné schůzky se zástupci ČNB, ministerstva financí a zástupci poslaneckých klubů nám již nyní potvrzují, že jen tato aktivita má na připravované novely a zákony vliv. Má-li se naše síla, se kterou požadujeme po státních orgánech úpravy v jimi navrhovaných zákonech, zvýšit, je nezbytné, abyste se Vy, kteří dosud stojíte mimo tuto komoru, zamysleli, zda i pro Vás nenastal čas dát jasně a hlasitě najevo, že bez podpory profesní komory není možné nenávratně měnit a ničit pojistný trh.

Komora dbá na ochranu klienta
Každý zprostředkovatel ví, že bez klientů může své podnikání ukončit. Komora proto jasně deklaruje, že zájmy klienta jsou nadřazeny nejen zájmům zprostředkovatele, ale především zájmu pojišťoven. Komora si je vědoma, že její členové stojí uprostřed dvou skupin s naprosto odlišnými zájmy. Zatímco pojišťovny chtějí zisk, mnohdy na úkor nedodržení smluvního závazku vyplývajícího z uzavřené pojistné smlouvy, tak klienti očekávají pojistné plnění.

Komora zajišťuje profesní vzdělávání svých členů
Jen vysoká odborná způsobilost jednotlivých členů tvořících členskou základnu je zárukou, že všechny zainteresované strany na pojistném trhu, budou zřetelně vnímat velkou morální a odbornou sílu komory. Finanční prostředky je nutno směřovat především do vzdělávání. Komoře nepřísluší plýtvat finančními prostředky na nesmyslné soutěže, které mimo jiné dokládají odklon od klienta k pojišťovně.

Jsme přesvědčeni, že vybudování silné profesní komory je možné. Záleží ovšem jen na Vás, zda se to podaří ještě před přijetím nového zákona, nebo poté, kdy dojde k významným změnám na pojistném trhu, který nyní bez nás zdatně moderují především pojišťovny.