V pořadí již 23. ročník odborné B2B ankety Pojišťovna roku, v níž pojišťovací makléři posuzují výkony pojistitelů, zná své vítěze.

Stejně jako loni hodnocení univerzálních pojišťoven ovládla skupina Vienna Insurance Group (VIG) prostřednictvím svých dcer – ve všech vyhlašovaných kategoriích Kooperativa získala tři zlaté, čtvrtou pak ČPP. Specializované pojišťovny jsou hodnoceny zvlášť: zde své loňské prvenství obhájila ERV. Mezi TOP 5 pojišťovací makléře roku 2023 se zařadily společnosti INSIA, OK GROUP, PETRISK, RENOMIA a RESPECT. Osobností pojistného trhu byl jmenován Zdeněk TUČEK.

„Letošní výsledky znovu ukazují, že postavení pojistitelů na trhu je z hlediska pojišťovacích makléřů stabilizované. To je pro české pojišťovnictví dobrá zpráva zejména v době, kdy se podmínky pro podnikání v tomto segmentu ekonomiky neustále zpřísňují, hlavně kvůli regulaci přicházející z Bruselu,“ zhodnotil 23. ročník ankety Pojišťovna roku předseda AČPM a zakladatel celé soutěže Ivan Špirakus. Stoupající prestiž ankety podle jeho názoru jen podtrhuje význam klíčové role makléřů jako odborných poradců, kteří prosazují a chrání zájmy svých klientů. Pokud jde o konkrétní výsledky, vyzdvihl posun DIRECT pojišťovny mezi pět nejlepších v klíčové kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů. Podle jeho názoru je to výsledkem systematické koncepční spolupráce s makléři v celém týmu pojišťovny. Jak dále připomněl, další změny v porovnání s předchozím ročníkem zaznamenala kategorie Specializovaného pojištění: skupinu TOP 5 opustila pojišťovna Credendo (býv. KUPEG) a naopak se do ní vrátila pojišťovna Atradius. 

V hodnocení výkonu pojišťovacích makléřů za rok 2023 se organizátoři ankety vrátili k osvědčenému formátu z minula, tedy k vyhlášení TOP 5 bez určení pořadí (vítězové jsou řazeni abecedně.) Ani zde nenastala změna oproti předchozímu ročníku: mezi pět nejlepších se opět zařadili dlouholetí členové AČPM, společnosti INSIA, OK GROUP, PETRISK, RENOMIA a RESPECT

„Partnerství pojišťoven a makléřů je zcela zásadní pro zajištění kvalitní péče o klienty a také pro samotný rozvoj trhu. Navzájem se od sebe učíme a zlepšujeme, což je ku prospěchu klientů. Hodnocení makléřů je důležitou zpětnou vazbou pro pojišťovny, až už z pohledu klientské vstřícnosti, nebo inovativnosti nabízených produktů. Spolupráce našich asociací je také důležitá pro edukaci makléřského trhu a užitečná pro dodržování příslušných regulativních pravidel. Anketa Pojišťovna roku je názornou ukázkou, že se nám daří přispívat ke kultivaci českého pojišťovnictví a posilovat jeho vnímání jako jednoho z klíčových pilířů české ekonomiky. Ocenění v této anketě nejsou jen uznáním pro jednotlivé pojišťovny a makléře, ale také potvrzením toho, že naše snahy mají pozitivní dopad na celý trh a jeho dlouhodobou stabilitu,“ uvedl k výsledkům ankety výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

V rámci 23. ročníku ankety prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů také již tradičně udělilo čestný titul Osobnost pojistného trhu za vynikající a mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví. Do pomyslné síně slávy byl uveden Ing. Zdeněk Tuček, jeden z iniciátorů založení AČPM před třiceti lety a také v pořadí druhý předseda Asociace, který celou svou profesní kariéru zasvětil pojišťovnictví, ať už jako makléř nebo manažer pojišťoven. 

Výsledky ankety oznámili organizátoři této profesní soutěže, tedy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem OPojištění.cz, na galavečeru v Kongresovém centru ČNB za účasti téměř dvou set makléřů, top manažerů pojišťoven, představitelů asociací finančního trhu a dalších významných hostů. 

Galavečeru předcházelo již tradiční Makléřské odpoledne jako neformální pracovně-společenské setkání členů AČPM se zástupci partnerů ankety a pracovníky úseků makléřských služeb partnerských pojišťoven.

Podrobné výsledky 23. ročníku ankety Pojišťovna roku jsou uvedeny v samostatné tabulce.


Osobnost pojistného trhu
Ing. Zdeněk Tuček

Je absolventem VŠE a celou svou dosavadní kariéru pracuje v pojišťovnictví. Začínal v r. 1979 jako likvidátor škod z mezinárodní přepravy zásilek v tehdejší České státní pojišťovně. Postupně se zde vypracoval až na pozici ředitele odboru škod. 
V roce 1992 spoluzakládal pobočku mezinárodní makléřské společnosti MARSH v Praze a byl jejím prvním generálním ředitelem celých 7 let až do roku 1999. 
V roce 1993 byl jedním z iniciátorů založení Asociace českých pojišťovacích makléřů, která pak byla ustavena v březnu 1994. V letech 1996 – 1999 vykonával funkci předsedy Asociace. 
Od roku 2000 pracuje v různých manažerských pozicích postupně v pojišťovnách Zurich, jako obchodní ředitel, v České pojišťovně, jako ředitel tzv. TOP likvidace, a následně v pojišťovně AIG a později Colonnade, nejprve jako ředitel likvidace škod a nyní je auditorem likvidace škod.
Ing. Zdeněk Tuček hovoří anglicky, německy a španělsky. Je ženatý a má již 2 dospělé dcery. K jeho zálibám patří hra golfu, cestování a historie.


Osobní záštitu 23. ročníku ankety Pojišťovna roku poskytl guvernér České národní banky Aleš Michl.

Pojišťovna roku 2023: celkové výsledky 
Pojištění průmyslu a podnikatelů
1Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
3Generali Česká pojišťovna a.s.
4Allianz pojišťovna, a.s.
5DIRECT pojišťovna, a.s.
  
Pojištění občanů
1Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
3Generali Česká pojišťovna a.s.
4Allianz pojišťovna, a.s.
5UNIQA pojišťovna, a.s.
  
Autopojištění
1Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
2Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
3Generali Česká pojišťovna a.s.
4Allianz pojišťovna, a.s.
5DIRECT pojišťovna, a.s.
  
Specializované pojištění
1ERV Evropská pojišťovna, a.s.
2COFACE – Comp. fr. d´assurance pour le commerce exterieur, org.složka
3AGRA pojišťovna, organizační složka
4Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro ČR
5D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
  
Životní pojištění
1Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2Allianz pojišťovna, a.s.
3Generali Česká pojišťovna a.s.
4Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
5UNIQA pojišťovna, a.s. 
 Osobnost pojistného trhu
Ing. Zdeněk TUČEK 
TOP 5 Pojišťovací makléř roku 2023 (abecední pořádek)
INSIA a.s. * OK GROUP a.s. * PETRISK a.s.* RENOMIA, a. s.* RESPECT, a.s.
Pojišťovna roku 2023 bez překvapení