3. dubna 2024 proběhla online schůze předsednictva Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z jednání je ke stažení/přečtení.

Účastníci

 • Bohumír Vítovec
 • Ing. Renáta Lazarová
 • Milan Vintr
 • Daniel Průša

Omluveni

 • Jiří Brüch – zdravotní důvody

Témata schůze

 • Je třeba zvolit místopředsedu předsednictva, aby byly obsazeny všechny pozice definované ve stanovách Komory.
 • Jak dál rozvíjet školící centrum.
 • Připomenout potřebu uhradit členský poplatek a vysvětlit důvody jeho zvýšení.
 • OK Group a s ní propojené firmy ukončily členství v Komoře PZ.
 • Existuje silná poptávka po softwaru na výpočet hodnoty nemovitostí.
 • Je třeba naplánovat schůzi Komory PZ na podzim (Humpolec?).

Zápis z jednání

 • Na pozici místopředsedkyně byla navržena Renáta Lazarová.
 • Školící centrum Komory PZ
  • možnost spolupracovat s AČPM
  • významnou roli ve školení zastává Ing. Gustav Vacek
  • každá podobná akce stojí dost peněz (ubytování, pronájem prostor, …)
  • GV si náklady platí ze svého a i když za účast vybírá poplatek, na akcích prodělává
  • nevíme, kolik času bude mít GV a jak moc ho bude chtít dát k dispozici Komoře, resp. Školícímu zařízení KPZ
 • Chceme-li řešit legislativu, musíme s politiky komunikovat, ale nemusíme se jim zavazovat
  • Pro ovlivňování legislativy je ideální spojení s AČPM

Úkoly

 • Navrhnout termín konání Valné hromady KPZ
  • zajistit místo/prostory
Zápis ze schůze Předsednictva Komory PZ, 3. 4. 2024
Štítky: