Následné vzdělávání

Následné vzdělávání je povinné pro každého zprostředkovatele, jehož činnost v oblasti pojištění se řídí zákonem č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů. Každý rok musí zprostředkovatel pojištění absolvovat alespoň 15 hodin odborného následného vzdělávání pro zachování, aktualizaci a zvýšení svých odborných znalostí a dovedností, aby mohl vykonávat svoji činnost.

Po absolvování vzdělávání v minimálním rozsahu a úspěšnémsložením průběžných testů získá absolvent Osvědčení o absolvování následného vzdělávání

Následné vzdělávání je jednotné a souhrnné pro všechny kategorie distribuce pojištění a zajištění.