V rámci spolupráce s Asociací českých pojišťovacích makléřů jsme byli vyzváni, abychom se zapojili do hodnocení výkonů pojistitelů v rámci odborné ankety pojišťovacích makléřů „Pojišťovna roku“ v ročníku 2023.

Na stránkách www.pojistovnaroku.cz se až do 30. dubna 2024 můžete po registraci připojit  k on-line hlasování (mezi odesláním registračních údajů z Vaší strany a přijetím unikátního kódu pro přihlášení, který generuje server, může být drobná časová prodleva v závislosti na rychlosti a síle internetového spojení).

Celý postup hodnocení je podrobně popsán v rubrice „Jak hlasovat“ viz https://www.pojistovnaroku.cz/jak-hlasovat. Pravidla ankety jsou tam také k dispozici, ale pro jistotu přikládáme. Zde upozorňujeme zejména na bod 3., který v kategoriích Pojištění občanů a Životní pojištění umožňuje hlasování i pojišťovacím agentům, a dále na bod 15., který stanoví, že „Hodnotící formulář dané kategorie je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) ve všech podkategoriích alespoň u tří pojišťoven z příslušného seznamu.“

Zároveň připomínáme, že do hlasování se mohou zapojit i zaměstnanci a pobočky zprostředkovatelské firmy, případně její vázaní zástupci, pokud se prokážou unikátní firemní e-mailovou adresou. Čím více odborníků se na hodnocení pojistitelů podílí, tím jsou výsledky průkaznější a celá anketa tak získává na prestiži.

Výsledky 23. ročníku ankety Pojišťovna roku budou oficiálně oznámeny dne 29. května 2024.

AČPM – Pojišťovna roku 2023 – připojte se k hlasování