3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení.

Valná hromada přijala následující usnesení:

  1. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Komory.
  2. Vzala na vědomí zprávu o hospodaření
  3. Schválila – s platností od 1. ledna 2024 – zvýšení členského příspěvku na 6.000,- Kč.
  4. Odložila jednání o statutu přidruženého člena.
  5. Navrhla kooptovat pana Daniela Průšu členem předsednictva.
Zápis z Valné hromady, 3. 10. 2023
Štítky: