12. 1. 2024

V souvislosti s rezignací Ing. Gustava Vacka došlo v Předsednictvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. k následujícím změnám…

číst více

12. 1. 2024

3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení. Valná hromada přijala následující usnesení:

číst více

8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu. Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“ Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec […]

číst více

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K1

Koeficient K1 se určí podle přílohy č. 10 k vyhlášce 441/2013 Sb.

Číslo položky Konstrukce Koeficient K1 pro
budovy haly
1 zděné 0,939 1,075
2 monolitické betonové tyčové 1,158 1,040
3 monolitické betonové plošné 1,132 1,132
4 montované z dílců betonových tyčových 0,993 0,998
5 montované z dílců betonových plošných 1,037 1,003
6 montované z prostorových buněk 1,241 0,728
7 kovové 1,032 0,948
8 dřevěné na bázi dřevní hmoty 1,029 0,936