K1

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K1

Koeficient K1 se určí podle přílohy č. 10 k vyhlášce 441/2013 Sb.

Číslo položky Konstrukce Koeficient K1 pro
budovy haly
1 zděné 0,939 1,075
2 monolitické betonové tyčové 1,158 1,040
3 monolitické betonové plošné 1,132 1,132
4 montované z dílců betonových tyčových 0,993 0,998
5 montované z dílců betonových plošných 1,037 1,003
6 montované z prostorových buněk 1,241 0,728
7 kovové 1,032 0,948
8 dřevěné na bázi dřevní hmoty 1,029 0,936