K2

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K2

Postup pro stanovení K2 je velmi jednoduchý. Vychází se z průměrné zastavěné plochy podlaží, tj. součet ploch všech podlaží vydělený počtem podlaží. Tím získáme PZP, které dále dosadíme do vzorce:

6,60

K2 = 0,92 + ——— ,

PZP