K3

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K3

Postup pro stanovení K3 je také jednoduchý. Vychází se z průměrné výšky podlaží, tj. součet výšek všech podlaží vydělený počtem podlaží. Tím získáme v, které dále dosadíme do vzorce

pro budovy:

2,10
K3 = -——— + 0,30 ,
v

pro haly:

2,80
K3 = ——— + 0,30 ,
v

Koeficient K3 nesmí být menší než 0,6. V případě, že by vyšel menší, než 0,6 dosadíme za K3 0,6.