12. 1. 2024

V souvislosti s rezignací Ing. Gustava Vacka došlo v Předsednictvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. k následujícím změnám…

číst více

12. 1. 2024

3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení. Valná hromada přijala následující usnesení:

číst více

8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu. Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“ Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec […]

číst více

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K3

Postup pro stanovení K3 je také jednoduchý. Vychází se z průměrné výšky podlaží, tj. součet výšek všech podlaží vydělený počtem podlaží. Tím získáme v, které dále dosadíme do vzorce

pro budovy:

2,10
K3 = -——— + 0,30 ,
v

pro haly:

2,80
K3 = ——— + 0,30 ,
v

Koeficient K3 nesmí být menší než 0,6. V případě, že by vyšel menší, než 0,6 dosadíme za K3 0,6.