K4

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K4

Výpočet koeficientu K4 je nejsložitější a stanoví se podle přílohy č. 21 k vyhlášce č. 441/2013Sb. Jedná se o koeficient, který zohledňuje vybavenost budovy. Koeficient K4 musí být větší než 0,8 a menší než 1,2. To znamená, že pokud za něj dosadíte 1, nebudete se od správného postupu lišit o více jak 20%.

K4 = 1 + (0,54 × n), kde n je součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 1 pro budovy, v tabulce č. 2 pro haly k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Tabulka č. 1 – Budovy typ A až I

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol. Konstrukce a vybavení TYP BUDOVY
A B C D E F G H I
1 Základy včetně zemních prací 0,059 0,072 0,073 0,063 0,074 0,082 0,063 0,061 0,062
2 Svislé konstrukce 0,163 0,218 0,192 0,172 0,184 0,174 0,150 0,153 0,154
3 Stropy 0,082 0,119 0,111 0,082 0,097 0,093 0,082 0,081 0,082
4 Zastřešení mimo krytinu 0,064 0,054 0,062 0,059 0,090 0,073 0,061 0,062 0,062
5 Krytiny střech 0,022 0,020 0,021 0,028 0,029 0,021 0,027 0,029 0,030
6 Klempířské konstrukce 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007
7 Úpravy vnitřních povrchů 0,068 0,058 0,069 0,070 0,061 0,069 0,071 0,073 0,071
8 Úpravy vnějších povrchů 0,032 0,031 0,031 0,036 0,034 0,033 0,032 0,033 0,034
9 Vnitřní obklady keramické 0,028 0,028 0,018 0,021 0,019 0,018 0,031 0,032 0,030
10 Schody 0,030 0,023 0,031 0,033 0,027 0,029 0,028 0,027 0,028
11 Dveře 0,041 0,033 0,032 0,039 0,031 0,031 0,038 0,037 0,036
12 Vrata
13 Okna 0,062 0,053 0,052 0,057 0,054 0,052 0,059 0,058 0,051
14 Povrch podlah 0,031 0,023 0,022 0,032 0,031 0,032 0,033 0,033 0,031
15 Vytápění 0,052 0,043 0,041 0,052 0,043 0,042 0,049 0,048 0,049
16 Elektroinstalace 0,059 0,052 0,050 0,059 0,052 0,057 0,058 0,059 0,056
17 Bleskosvod 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
18 Vnitřní vodovod 0,032 0,031 0,022 0,032 0,022 0,032 0,033 0,032 0,031
19 Vnitřní kanalizace 0,031 0,029 0,021 0,031 0,020 0,031 0,032 0,031 0,030
20 Vnitřní plynovod 0,004 0,003 0,003 0,004 0,003 0,002 0,003 0,004 0,003
21 Ohřev teplé vody 0,018 0,016 0,016 0,019 0,019 0,017 0,022 0,020 0,021
22 Vybavení kuchyní 0,017 0,018 0,018 0,019 0,017
23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,039 0,038 0,034 0,034 0,033 0,030 0,043 0,042 0,043
24 Výtahy 0,014 0,013 0,010 0,014 0,005 0,014 0,014 0,013 0,014
25 Ostatní 0,043 0,034 0,062 0,054 0,063 0,059 0,044 0,044 0,055
26 Instalačníprefabrikovaná jádra

Tabulka č. 1 – Budovy typ J až Z

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol. Konstrukce a vybavení TYP BUDOVY
J K L M N O P R S Z
1 Základy včetně zemních prací 0,054 0,060 0,083 0,104 0,103 0,108 0,104 0,109 0,132 0,131
2 Svislé konstrukce 0,182 0,188 0,214 0,233 0,239 0,256 0,253 0,258 0,304 0,304
3 Stropy 0,084 0,082 0,113 0,123 0,131 0,117 0,118 0,120 0,138 0,138
4 Zastřešení mimo krytinu 0,049 0,053 0,062 0,063 0,061 0,069 0,062 0,063 0,070 0,070
5 Krytiny střech 0,023 0,024 0,022 0,023 0,022 0,028 0,023 0,023 0,029 0,029
6 Klempířské konstrukce 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
7 Úpravy vnitřních povrchů 0,057 0,069 0,058 0,054 0,053 0,044 0,047 0,043 0,042 0,039
8 Úpravy vnějších povrchů 0,029 0,031 0,032 0,032 0,032 0,031 0,030 0,030 0,029 0,027
9 Vnitřní obklady keramické 0,013 0,021 0,008
10 Schody 0,029 0,030 0,031 0,030 0,023 0,023 0,027 0,022 0,018 0,018
11 Dveře 0,033 0,032 0,032 0,031 0,032 0,024 0,029 0,023 0,024 0,024
12 Vrata 0,003 0,003 0,003 0,018 0,018 0,027 0,030 0,030
13 Okna 0,053 0,054 0,052 0,043 0,042 0,043 0,042 0,033 0,034 0,034
14 Povrch podlah 0,030 0,031 0,029 0,030 0,031 0,032 0,032 0,031 0,029 0,030
15 Vytápění 0,048 0,047 0,038 0,017 0,011 0,012
16 Elektroinstalace 0,051 0,052 0,064 0,073 0,071 0,070 0,071 0,072 0,058 0,061
17 Bleskosvod 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004
18 Vnitřní vodovod 0,032 0,033 0,022 0,019 0,033 0,024 0,023 0,022
19 Vnitřní kanalizace 0,031 0,032 0,020 0,017 0,031 0,023 0,021 0,019
20 Vnitřní plynovod 0,004 0,004
21 Ohřev teplé vody 0,022 0,021 0,017 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005
22 Vybavení kuchyní 0,019 0,018
23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,039 0,038 0,029 0,028 0,027 0,023 0,021 0,020
24 Výtahy 0,013 0,013 0,010
25 Ostatní 0,057 0,056 0,052 0,064 0,053 0,053 0,053 0,058 0,052 0,054
26 Instalační prefabrikovaná jádra 0,037

Tabulka č. 2 – HALY typ A až F

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol. Konstrukce a vybavení TYP HALY
A B C D E F
1 Základy a vybavení 0,073 0,081 0,072 0,082 0,094 0,103
2 Svislé konstrukce 0,174 0,227 0,171 0,192 0,203 0,213
3 Stropy 0,073 0,072 0,064 0,063 0,082 0,084
4 Zastřeš, mimo krytinu 0,082 0,083 0,080 0,083 0,102 0,101
5 Krytiny střech 0,023 0,027 0,028 0,024 0,029 0,028
6 Klempířské konstrukce 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007
7 Úpravy vnitř, povrchů 0,071 0,064 0,072 0,071 0,069 0,068
8 Úpravy vněj. povrchů 0,033 0,032 0,033 0,032 0,039 0,038
9 Vnitřní obklady keramické 0,028 0,023 0,031 0,024
10 Schody 0,010 0,008 0,010 0,009 0,008 0,008
11 Dveře 0,038 0,032 0,039 0,038 0,032 0,032
12 Vrata 0,023 0,023
13 Okna 0,057 0,054 0,059 0,058 0,052 0,051
14 Povrchy podlah 0,040 0,041 0,042 0,041 0,048 0,047
15 Vytápění 0,048 0,042 0,050 0,048 0,013 0,013
16 Elektroinstalace 0,063 0,060 0,054 0,059 0,083 0,083
17 Bleskosvod 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004
18 Vnitřní vodovod 0,033 0,023 0,032 0,024 0,009 0,009
19 Vnitřní kanalizace 0,031 0,021 0,030 0,022 0,008 0,008
20 Vnitřní plynovod 0,003 0,002 0,003 0,003
21 Ohřev teplé vody 0,018 0,017 0,018 0,019 0,004 0,004
22 Vybavení kuchyní 0,016 0,005
23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,042 0,034 0,043 0,034 0,022 0,022
24 Výtahy 0,010 0,009 0,010 0,009
25 Ostatní 0,041 0,039 0,034 0,051 0,069 0,054

Tabulka č. 2 – HALY typ G až M

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol. Konstrukce a vybavení TYP HALY
G H I J K L M
1 Základy a vybavení 0,112 0,111 0,113 0,122 0,123 0,113 0,122
2 Svislé konstrukce 0,223 0,229 0,239 0,293 0,298 0,262 0,241
3 Stropy 0,092 0,090 0,092 0,089 0,091 0,089 0,091
4 Zastřeš, mimo krytinu 0,093 0,099 0,101 0,110 0,112 0,103 0,104
5 Krytiny střech 0,029 0,028 0,029 0,029 0,028 0,029 0,030
6 Klempířské konstrukce 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006
7 Úpravy vnitř, povrchů 0,063 0,063 0,063 0,061 0,060 0,059 0,053
8 Úpravy vněj. povrchů 0,034 0,033 0,032 0,033 0,032 0,031 0,032
9 Vnitřní obklady keramické
10 Schody 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008
11 Dveře 0,031 0,032 0,031 0,022 0,021 0,020 0,031
12 Vrata 0,022 0,023 0,024 0,023 0,024 0,024 0,021
13 Okna 0,052 0,053 0,051 0,043 0,044 0,043 0,042
14 Povrchy podlah 0,048 0,050 0,049 0,048 0,049 0,047 0,050
15 Vytápění 0,011 0,012 0,011
16 Elektroinstalace 0,084 0,073 0,063 0,047 0,048 0,059 0,061
17 Bleskosvod 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003
18 Vnitřní vodovod 0,007 0,011 0,010 0,014 0,012
19 Vnitřní kanalizace 0,006 0,010 0,009 0,013 0,011
20 Vnitřní plynovod
21 Ohřev teplé vody 0,003 0,004 0,004 0,005 0,004
22 Vybavení kuchyní
23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,021 0,023 0,022 0,020 0,022
24 Výtahy
25 Ostatní 0,052 0,039 0,040 0,062 0,052 0,051 0,056