12. 1. 2024

V souvislosti s rezignací Ing. Gustava Vacka došlo v Předsednictvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. k následujícím změnám…

číst více

12. 1. 2024

3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení. Valná hromada přijala následující usnesení:

číst více

8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu. Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“ Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec […]

číst více

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient K5

Postup pro stanovení K5 je jednoduchý. Jedná se o koeficient polohy a vychází se z přílohy č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Číslo položky Název, resp. skupiny měst a obcí Koeficient K5
1 Praha, Brno, Ostrava 1,20 až 1,25
2 Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 2 1,10 až 1,15
3 Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 2 1,05
4 Ostatní města 1,00
5 Ostatní obce s 1001 obyvatel a více 0,90
6 Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně 0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 výšená o 10 % a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15%.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Pořad, číslo Název lázeňského místa Typ lázeň, místa Název katastrálního území Kód katastrálního území Pořad, číslo Název lázeňského místa Typ lázeň, místa Název katastrálního území Kód katastrálního území
1 Bechyně B Bechyně 601543 18 Lázně Kundratice B Lázně Kundratice 712779
2 Běloves B Běloves 701301 19 Lázně Kynžvart B Lázně Kynžvart 679372
3 Bílina B Bílina 604208 20 Lázně Libverda B Lázně Libverda 679381
4 Bludov B Bludov 605816 21 Lázně Toušeň B Lázně Toušeň 767859
5 Darkov A Darkov 664014 22 Lipová-lázně B Dolní Lipová 684660
6 Dubí u Teplic B Dubí u Teplic 633381 23 Luhačovice A Luhačovice, Pozlovice 688576, 726885
7 Františkovy Lázně A Františkovy Lázně 634646 24 Mariánské Lázně A Mariánské Lázně, Ušovice 691585, 691607
8 Jáchymov A Jáchymov 656437 25 Mšené-lázně B Mšené-lázně 700258
9 Jánské Lázně B Jánské Lázně 657239 26 Ostrožská Nová Ves B Ostrožská Nová Ves 716201
10 Jeseník A Jeseník 658723 27 Poděbrady A Poděbrady 723495
11 Karlova Studánka B Karlova Studánka 663301 28 Slatinice B Slatinice na Hané 749818
12 Karlovy Vary A Karlovy Vary 663433 29 Teplice nad Bečvou B Teplice nad Bečvou 766283
13 Klimkovice B Klimkovice 666319 30 Teplice A Teplice 766003
14 Konstantinovy Lázně B Konstantinovy Lázně 669199 31 Třeboň A Třeboň 770230
15 Kostelec u Zlína A Kostelec u Zlína 670138 32 Velichovky B Velichovky 777951
16 Lázně Bělohrad B Lázně Bělohrad 679330 33 Velké Losiny B Velké Losiny 779083
17 Lázně Bohdaneč B Lázně Bohdaneč 606171 34 Vráž u Písku B Vráž u Písku 785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.