Ki

Výpočet pojistné částky nemovitosti, koeficient Ki

Postup pro stanovení Ki se určí z přílohy č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Kód CZ-CC Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
SEKCE 1 – BUDOVY
11 BUDOVY BYTOVÉ
111 Budovy jednobytové
46.21.11.1 Budovy jednobytové 2,137
46.21.11.3-4 Budovy pro rodinnou rekreaci
112 Budovy dvou a vícebytové
1121 46.21.11.2 Budovy dvoubytové 2,140
1122 46.21.11.2
46.21.12..
Budovy tří a vícebytové 2,118
113 Budovy bytové ostatní
46.21.18.2 Budovy se službami sociální péče 2,051
46.21.19.1 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.

 

12 BUDOVY NEBYTOVÉ – BUDOVY A HALY
121 Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1 Budovy hotelů 2,057
46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení
122 Budovy administrativní
46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta…) 2,117
123 Budovy pro obchod
46.21.14.2..
46.21.14.3..
Budovy pro obchod, prodejny 2,133
Budovy pro služby
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
1241 46.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2,104
1242 46.21.14.5.. Garáže 2,118
125 Budovy pro průmysl a skladování
1251 46.21.13.1..
46.21.51.2..
Budovy pro průmysl 2,106
46.21.13.3.. Budovy pro vodní hospodářství
1252 46.21.13.2..
46.21.64.1 a 2
Budovy skladů, nádrže a sila 2,068

 

Kód CZ-CC KódSKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
1261 46.21.16 Budovy pro společenské a kulturní účely 2,101
1262 46.21.17.2 Budovy muzeí a knihoven 2,070
1263 46.21.17..1 a 3 Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,070
1264 46.21.18.1 |Budovy pro zdravotnictví 2,077
1265 46.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport |tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů 2,090
127 Budovy nebytové ostatní
1271 46.21.15.2..
46.21.15.3..
Budovy pro zemědělství tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů 2,139
1272 46.21.14.6..1 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2,057
1273 46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky
1274 46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené 2,088