25. 3. 2024

V rámci spolupráce s Asociací českých pojišťovacích makléřů jsme byli vyzváni, abychom se zapojili do hodnocení výkonů pojistitelů v rámci odborné ankety pojišťovacích makléřů „Pojišťovna roku“ v ročníku 2023. Na stránkách www.pojistovnaroku.cz se až do 30. dubna 2024 můžete po registraci připojit  k on-line hlasování (mezi odesláním registračních údajů z Vaší strany a přijetím unikátního kódu pro přihlášení, který generuje […]

číst více

22. 3. 2024

prvním výsledkem nedávno dohodnuté spolupráce Komory PZ s Asociací českých pojišťovacích makléřů je pozvánka na webinář k problematice ZPOV, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2024 od 14:00 hodin. Úvodní vstup pod názvem Přehled nejdůležitějších změn ZPOV připraví vyhlášený matador autopojištění na českém pojistném trhu, supervizor pro retailové pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny Miloš Velíšek. K němu se pak v panelové diskuzi připojí […]

číst více

12. 1. 2024

V souvislosti s rezignací Ing. Gustava Vacka došlo v Předsednictvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. k následujícím změnám…

číst více

12. 1. 2024

3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení. Valná hromada přijala následující usnesení:

číst více

8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu. Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“ Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec […]

číst více

V rámci spolupráce s Asociací českých pojišťovacích makléřů jsme byli vyzváni, abychom se zapojili do hodnocení výkonů pojistitelů v rámci odborné ankety pojišťovacích makléřů „Pojišťovna roku“ v ročníku 2023.

Na stránkách www.pojistovnaroku.cz se až do 30. dubna 2024 můžete po registraci připojit  k on-line hlasování (mezi odesláním registračních údajů z Vaší strany a přijetím unikátního kódu pro přihlášení, který generuje server, může být drobná časová prodleva v závislosti na rychlosti a síle internetového spojení).

Celý postup hodnocení je podrobně popsán v rubrice „Jak hlasovat“ viz https://www.pojistovnaroku.cz/jak-hlasovat. Pravidla ankety jsou tam také k dispozici, ale pro jistotu přikládáme. Zde upozorňujeme zejména na bod 3., který v kategoriích Pojištění občanů a Životní pojištění umožňuje hlasování i pojišťovacím agentům, a dále na bod 15., který stanoví, že „Hodnotící formulář dané kategorie je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) ve všech podkategoriích alespoň u tří pojišťoven z příslušného seznamu.“

Zároveň připomínáme, že do hlasování se mohou zapojit i zaměstnanci a pobočky zprostředkovatelské firmy, případně její vázaní zástupci, pokud se prokážou unikátní firemní e-mailovou adresou. Čím více odborníků se na hodnocení pojistitelů podílí, tím jsou výsledky průkaznější a celá anketa tak získává na prestiži.

Výsledky 23. ročníku ankety Pojišťovna roku budou oficiálně oznámeny dne 29. května 2024.