25. 3. 2024

V rámci spolupráce s Asociací českých pojišťovacích makléřů jsme byli vyzváni, abychom se zapojili do hodnocení výkonů pojistitelů v rámci odborné ankety pojišťovacích makléřů „Pojišťovna roku“ v ročníku 2023. Na stránkách www.pojistovnaroku.cz se až do 30. dubna 2024 můžete po registraci připojit  k on-line hlasování (mezi odesláním registračních údajů z Vaší strany a přijetím unikátního kódu pro přihlášení, který generuje […]

číst více

22. 3. 2024

prvním výsledkem nedávno dohodnuté spolupráce Komory PZ s Asociací českých pojišťovacích makléřů je pozvánka na webinář k problematice ZPOV, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2024 od 14:00 hodin. Úvodní vstup pod názvem Přehled nejdůležitějších změn ZPOV připraví vyhlášený matador autopojištění na českém pojistném trhu, supervizor pro retailové pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny Miloš Velíšek. K němu se pak v panelové diskuzi připojí […]

číst více

12. 1. 2024

V souvislosti s rezignací Ing. Gustava Vacka došlo v Předsednictvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. k následujícím změnám…

číst více

12. 1. 2024

3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení. Valná hromada přijala následující usnesení:

číst více

8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu. Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“ Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec […]

číst více

V rámci spolupráce s Asociací českých pojišťovacích makléřů jsme byli vyzváni, abychom se zapojili do hodnocení výkonů pojistitelů v rámci odborné ankety pojišťovacích makléřů „Pojišťovna roku“ v ročníku 2023.

Na stránkách www.pojistovnaroku.cz se až do 30. dubna 2024 můžete po registraci připojit  k on-line hlasování (mezi odesláním registračních údajů z Vaší strany a přijetím unikátního kódu pro přihlášení, který generuje server, může být drobná časová prodleva v závislosti na rychlosti a síle internetového spojení).

Celý postup hodnocení je podrobně popsán v rubrice „Jak hlasovat“ viz https://www.pojistovnaroku.cz/jak-hlasovat. Pravidla ankety jsou tam také k dispozici, ale pro jistotu přikládáme. Zde upozorňujeme zejména na bod 3., který v kategoriích Pojištění občanů a Životní pojištění umožňuje hlasování i pojišťovacím agentům, a dále na bod 15., který stanoví, že „Hodnotící formulář dané kategorie je považován za platný, pokud respondent vyplnil bodová hodnocení (1-10 bodů) ve všech podkategoriích alespoň u tří pojišťoven z příslušného seznamu.“

Zároveň připomínáme, že do hlasování se mohou zapojit i zaměstnanci a pobočky zprostředkovatelské firmy, případně její vázaní zástupci, pokud se prokážou unikátní firemní e-mailovou adresou. Čím více odborníků se na hodnocení pojistitelů podílí, tím jsou výsledky průkaznější a celá anketa tak získává na prestiži.

Výsledky 23. ročníku ankety Pojišťovna roku budou oficiálně oznámeny dne 29. května 2024.

prvním výsledkem nedávno dohodnuté spolupráce Komory PZ s Asociací českých pojišťovacích makléřů je pozvánka na webinář k problematice ZPOV, který se uskuteční v úterý 26. 3. 2024 od 14:00 hodin.

Úvodní vstup pod názvem Přehled nejdůležitějších změn ZPOV připraví vyhlášený matador autopojištění na českém pojistném trhu, supervizor pro retailové pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny Miloš Velíšek. K němu se pak v panelové diskuzi připojí tito experti z vybraných pojišťoven:

 • Veronika Hašplová, senior expert neživotního retailové pojištění, Allianz
 • Jaroslav Král, ředitel odboru pojištění vozidel, ČSOB Pojišťovna
 • Jan Dofek, produktový manažer aut a flotil, Direct
 • Ondřej Hrdina, produktový manažer retailového pojištění, Generali ČP
 • Tomáš Bárta, produktový manažer, úsek pojištění motorových vozidel, Kooperativa

Ještě jednou vás srdečně zveme, abyste si udělali čas v úterý 26. března 2024 od 14:00 hod. Včetně panelové diskuze a případných dotazů předpokládáme ukončení webináře cca v 16:00 hod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální akci, není třeba se na ni registrovat. Pokyny pro připojení viz níže.

V souvislosti s rezignací Ing. Gustava Vacka došlo v Předsednictvu Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. k následujícím změnám…

 • Předsedou Komory byl zvolen Bohumír Vítovec.
 • Novým členem Předsednictva byl kooptován Daniel Průša.

Představenstvo je v souladu se Stanovami Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, z.s. pětičlenné. Členy předsednictva jsou:

 • Bohumír Vítovec (předseda)
 • Ing. Renáta Lazarová
 • Jiří Brüch
 • Daniel Průša
 • Milan Vintr

3. října 2023 proběhla v Humpolci Valná hromada Komory pojišťovacích zprostředkovatelů. Zápis z VH a další související dokumenty jsou ke stažení/přečtení.

Valná hromada přijala následující usnesení:

 1. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Komory.
 2. Vzala na vědomí zprávu o hospodaření
 3. Schválila – s platností od 1. ledna 2024 – zvýšení členského příspěvku na 6.000,- Kč.
 4. Odložila jednání o statutu přidruženého člena.
 5. Navrhla kooptovat pana Daniela Průšu členem předsednictva.

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu.

Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“

Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“

Pro vznik odpovědnosti za újmu tedy není podstatné, zda bylo či nebylo posypáno, ale zda chodec mohl či nemohl předvídat změnu ve schůdnosti. Tomu odpovídá i rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1713/2008, který uvádí, že za škodu vzniklou pádem na namrzlém a neposypaném chodníku vlastník chodníku neodpovídá.

Pro úplnost připomínám mistrovské dílo advokáta, který vymohl náhradu újmy i v takovém případě, ale na základě porušení práv poškozeného daných Listinou základních práv a svobod – viz nález Ústavního soudu ÚS 2315/15.

Autor: Ing. Gustav Vacek