ZC

Výpočet pojistné částky nemovitosti, základní cena ZC

ZC pro budovy se určí podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., sloupec č. 5

Typ Číslo SKP Kód CZ-CC Účel užití budovy Kč za m3obestav, prostoru Kč za m2podlahové plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.18.1..1 1264 budovy pro zdravotnictví 2 740
B 46.21.14.6..1 1272 budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2 830
46.21.19.9..1 1274 budovy nebytové ostatní
C 46.21.17.1..1 1263 budovy škol, universit a pro výzkum 2 538
D 46.21.16.3..1 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2611
E 46.21.63.1..1 1265 budovy pro sport 2 579
F 46.21.14.3..1 122 budovy pro administrativu 2 807
G 46.21.19.1..1 121 budovy hotelů 2 710
113012 budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H 46.21.14.2..1 123 budovy pro obchod a služby 2 669
I 46.21.18.2..1 113011 budovy bytové ostatní (sociální péče) 2 239
J 46.21.12.1..1 112 budovy vícebytové (typové) 1 950
K 46.21.12.2..1 112 budovy vícebytové (netypové) 2 150
L 46.21.13.1..1 125111 budovy pro průmysl 2 786
M 46.21.51.2.1 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren ,díla energetická výrobní) 3 076
N 46.21.13.3.1 125113 budovy vodního hospodářství 3 247
O 46.21.15.2.1 12711 budovy pro zemědělství rostlinná produkce 2 695
12713 budovy pro zemědělství živočišná produkce
P 46.21.14.4.1 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 560
R 46.21.14.5.1 1242 garáže 2 460
46.21.14.2.1 123 budovy pro opravu, údržbu vozidel
S 46.21.13.2.1 1252 budovy pro skladování a manipulaci 2 231
Z 46.21.15.3.1 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 2 115
Jednotky byt v budově vícebytové typové J 8 020
byt v budově vícebytové netypové K 9 630
byt v budově ostatních typů (kromě budov typu J, K) (cena dle druhu budovy, sl. 5 x konst. 3,56)
nebytový prostor – garážové stání*v budově vícebytové 4210
nebytový prostor – sklep v budově vícebytové 3 800
nebytový prostor – ostatní účely (kromě sklepa a garážového stáni v bytových domech) ve všech typech budov (cena dle druhu budovy, sl. 5 x konst. 3,3)

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP – Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC – klasifikace Stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

ZC pro haly se určí podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., sloupec č. 5

Typ Číslo SKP Kód CZ-CC Účel užití haly Kč za m3obestav, prostoru Kč za m2 podlahové plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.16.3..2 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 055
B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029
C 46.21.14.2..2 123 budovy pro obchod 1 996
D 46.21.19.9..2 1273 1274 budovy ostatní jinde neuvedené(kulturní. Nebo historické památky, ostatní občanská výstavba) 2 379
E 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl bez jeřábových drah 1 620
F 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl s jeřábovými drahami 1 731
G 46.21.51.2..2 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) 2311
H 46.21.14.4..2 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 348
I 46.21.14.5..2 1242 budovy garáží 2 124
46.21.14.2.2 123 budovy pro opravu, údržbu vozidel
J 46.21.13.2..2 1252 budovy pro skladování a manipulaci 1 599
K 46.21.15.3..2 12711 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 1 468
L 46.21.15.2..2 12713 budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 1 930
M 46.21.13.3..2 125113 budovy pro vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod) 2 424
Jednotka byt ve všech typech hal Cena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,8
nebytový prostor ve všech typech hal Cena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,55

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.